Aanmelding en wachttijd
Voor aanmeldingen kunt u dagelijks tijdens kantooruren contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 0164-243413.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact op voor een afspraak.

de heer
mevrouw
uzelf
zoon
dochter
pupil


De wachttijd voor intake volwassenen bedraagt momenteel gemiddeld 6 (GBGGZ) tot zeven (SGGZ) weken. Na de intake volgt een intern overleg. Twee weken na intake zal het adviesgesprek/start behandeling plaatsvinden. *

De wachttijd voor jeugd aanmeldingen bedraagt momenteel gemiddeld vier à vijf weken. Na intake jeugd volgt goedkeuring arrangement door gemeente en kan de behandeling binnen vier weken starten. *

De informatie over wachttijden is bijgewerkt op: 8 januari 2020

Voor dagbesteding is er geen wachttijd.

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder,
of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen , zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Informatie voor de verwijzer:

Wat zijn de minimale eisen waaraan uw verwijsbrief moet voldoen?
Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden (voor crisiszorg is geen verwijzing nodig, wel voor eventuele vervolgzorg):
-op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
-op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
-de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden voor start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patientgebonden contact);
-op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
-de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
     
 
  Copyright 2020 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT