Tarieven en vergoedingen
Behandeling en begeleiding jeugd:
Sinds 1 januari 2015 worden de kosten voor jeugdzorg (tot 18 jaar) vergoed door de gemeente. Deze kosten hoeft U daarom niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Praktijk Memo heeft hiervoor contracten gesloten met alle gemeenten in de regio's West Brabant West, West Brabant Oost en Zeeland. De gemeenten in deze regio's vergoeden de kosten rechtstreeks aan Memo. Voorwaarde is een rechtmatige verwijzing door huisarts, medisch specialist of door de Jeugdprofessional.

Behandeling van volwassenen:
Volwassenen kunnen bij Praktijk Memo terecht voor behandelingen in het kader van de generalistische basis ggz en voor behandelingen in het kader van de specialistische ggz.
Praktijk Memo heeft voor 2018 contracten gesloten met VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg en DSW. De kosten van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij deze verzekeraars en worden volledig vergoed (excl. eigen risico).

Onder VGZ, Achmea, Multizorg en DSW vallen onderstaande labels:

VGZ:
Aevitae (NV VGZ Cares) (3330), Aevitae (VGZ) (8956), Caresco (NV VGZ Cares) (8995), Caresco BV (VGZ) (8965), IAK (VGZ) (8972), IZA (VNG) (3334), IZZ (9015), N.V. Univé Zorg (0101), SZVK (0212), Turien & Co Assuradeuren (ASR Ziektekosten) (3348), UMC Zorgverzekering (0736), VGZ (7095)

Achmea:
Aevitae (Avéro Achmea) (8958), Avéro Achmea (3329), Caresco BV (Avéro Achmea) (8960), De Friesland (7084), FBTO (0211), IAK (Avero Achmea) (8971), Interpolis (3313), OZF (3314), Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)

Multizorg:
Aevitae (ASR) (3328), De Amersfoortse Verzekeringen (9018), Ditzo Zorgverzekering (3336), Eno (7032), IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (8973), ONVZ Ziektekostenverzekeraar (3343), Zorg en Zekerheid / AZVZ (7085)

DSW:
DSW (7029), inTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland (7037)

Met de overige zorgverzekeraars heeft Praktijk Memo (nog) geen contract. U ontvangt, indien U verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars na afloop van uw behandeling of uiterlijk één jaar na startdatum van de behandeling van ons een factuur welke U kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Met een ondertekende Akte van Cessie betalen de meeste zorgverzekeraars de vergoeding rechtstreeks aan ons uit. Echter niet alle zorgverzekeraars accepteren een Akte van Cessie. In dat geval betaald de verzekeraar aan U uit en stort U het notabedrag op onze rekening. Voor de hoogte van de vergoedingen en uw eigen bijdrage adviseren wij U voor aanvang van de behandeling uw polisvoorwaarden te raadplegen. Heeft U een zogenaamde restitutiepolis, dan zal uw zorgverzekeraar de behandeling (bijna) volledig vergoeden.

Heeft U een zorg in natura polis, dan zal uw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de kosten vergoeden. Is de vergoeding van uw zorgverzekeraar minder dan 75% van het NZA tarief dan dient U dit in het eerste jaar van uw behandeling aan te vullen tot 75% van het NZA tarief. U kunt gedurende dit eerste jaar uw polis omzetten naar een restitutiepolis of kiezen voor een zorgverzekeraar waar Praktijk Memo een contract mee heeft. Na het eerste jaar brengen wij het volledige bedrag bij U in rekening (100% NZA tarief). Wij kunnen op uw verzoek samen met U vooraf globaal een inschatting maken van de uiteindelijke hoogte van deze kosten. Ook kunnen we U de mogelijkheid bieden om deze kosten in termijnen te betalen.

Een behandeling in de generalistische ggz duurt maximaal één jaar. Bij een behandeling in de generalistische ggz brengen wij het volledige NZA tarief in rekening. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding die U zorgverzekeraar betaald.
Wij kunnen op uw verzoek samen met U vooraf globaal een inschatting maken van de uiteindelijke hoogte van deze kosten. Ook kunnen we U de mogelijkheid bieden om deze kosten in termijnen te betalen.

Niet verzekerde zorg
Per 1 januari 2013 vallen een aantal stoornissen en problemen zoals aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen niet meer onder de basisverzekering. Indien uw behandeling om deze reden niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan dient U de kosten voor de behandeling volledig zelf te betalen. Wij brengen hiervoor een uurtarief van € 85,- bij U in rekening. Na ieder consult ontvangt U van ons een nota.

Betaling nota's:
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de nota onder vermelding van het notanummer. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, krijgt u van ons rechtstreeks een nota toegestuurd of dienen wij de nota in bij uw zorgverzekeraar met een door U ondertekende Akte van Cessie. In beide gevallen heeft Praktijk Memo een vordering op U.

Het "no-show-tarief" voor niet nagekomen afspraken:
Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.
Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is.
Indien u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt en er sprake is van herhaaldelijk opzet of nalatigheid, dan zal Praktijk Memo de kosten bij U in rekening brengen. Let op: deze nota's zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen
Individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Opvang). Indien U in het bezit bent van een indicatie via het WMO Loket, dan wordt deze zorg door uw gemeente vergoed. U betaalt een geringe eigen bijdrage.

Kopie medisch dossier
Zorgvragers hebben recht op een kopie van hun medisch dossier. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons secretariaat. Een digitale versie versturen wij U (beveiligd) kosteloos. Voor een papieren versie brengen wij U de printkosten in rekening.
     
 
  Copyright 2018 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT