Tarieven en vergoedingen
Behandeling en begeleiding jeugd:
Sinds 1 januari 2015 worden de kosten voor jeugdzorg (tot 18 jaar) vergoed door de gemeente. Deze kosten hoeft U daarom niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Praktijk Memo heeft hiervoor contracten gesloten met alle gemeenten in de regio's West Brabant West, West Brabant Oost en Zeeland. De gemeenten in deze regio's vergoeden de kosten rechtstreeks aan Memo. Voorwaarde is een rechtmatige verwijzing door huisarts, medisch specialist of door de Jeugdprofessional.

Behandeling van volwassenen:
Volwassenen kunnen bij Praktijk Memo terecht voor behandelingen in het kader van de generalistische basis ggz en voor behandelingen in het kader van de specialistische ggz.
Praktijk Memo heeft voor 2019 contracten gesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW en Caresq. De kosten van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij deze verzekeraars en worden volledig vergoed (excl. eigen risico).

Onder VGZ, CZ, Achmea, Multizorg, DSW en Caresq vallen onderstaande labels:

VGZ:
Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA, UMC.

CZ:
CZ, OHRA, Nationale Nederlanden.

Achmea:
Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae, De Friesland, Kiemer.

Multizorg:
PNO zorg, VVAA, ONVZ, Salland, Hollandzorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid.

DSW:
DSW, inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland, A.S.R., de Amersfoortse, Ditzo, Aevitae.

Menzis:
Anderzorg, Hema, Menzis, PMA

Niet verzekerde zorg
Per 1 januari 2013 vallen een aantal stoornissen en problemen zoals aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen niet meer onder de basisverzekering. Indien uw behandeling om deze reden niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan dient U de kosten voor de behandeling volledig zelf te betalen. Wij brengen hiervoor een uurtarief van € 100,- bij U in rekening. Na ieder consult ontvangt U van ons een nota.

Betaling nota's:
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de nota onder vermelding van het notanummer. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, krijgt u van ons rechtstreeks een nota toegestuurd of dienen wij de nota in bij uw zorgverzekeraar met een door U ondertekende Akte van Cessie. In beide gevallen heeft Praktijk Memo een vordering op U.

Het "no-show-tarief" voor niet nagekomen afspraken:
Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.
Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is.
Indien u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt en er sprake is van herhaaldelijk opzet of nalatigheid, dan zal Praktijk Memo de kosten bij U in rekening brengen. Let op: deze nota's zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen
Individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Opvang). Indien U in het bezit bent van een indicatie via het WMO Loket, dan wordt deze zorg door uw gemeente vergoed. U betaalt een geringe eigen bijdrage.

Kopie medisch dossier
Zorgvragers hebben recht op een kopie van hun medisch dossier. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons secretariaat. Een digitale versie versturen wij U (beveiligd) kosteloos. Voor een papieren versie brengen wij U de printkosten in rekening.
     
 
  Copyright 2020 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT