Wonen met zorg
Wonen met zorg is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 26 jaar die vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking een indicatie beschermd wonen hebben gekregen (jeugdzorg / WMO)

De woonvoorziening in het centrum van Bergen op Zoom biedt plaats aan 19 jongeren die in drie fases naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken.

Fasen
Fase 1 is een zelfstandigheidstraining waarin jongeren samen leven en leren. Er is 7 x 24 uur intensieve begeleiding en toezicht. Het accent ligt op het aanleren en oefenen van vaardigheden die nodig zijn om op termijn zelfstandig te kunnen wonen.

Fase 2 is een woontraining waarin jongeren samen leven en oefenen met het toepassen van vaardigheden die zij al in een eerder stadium hebben aangeleerd. De begeleiding is er minder intensief, maar nog wel 7 x 24 uur beschikbaar. De jongeren lossen de problemen die ze bij het wonen tegenkomen in eerste instantie met elkaar op. De begeleiding houdt op enige afstand toezicht en bewaakt veiligheid, hygiëne, gezonde dagstructuur en leefgewoonten.

Fase 3 is zelfstandig wonen, maar met begeleiding nog wel heel dichtbij. Het is de bedoeling dat de jongeren na fase 3 uitstromen naar regulier wonen, al dan niet met ambulante woonbegeleiding.

Om aan het eind van het traject een realistische kans op een woning te hebben, stellen wij als voorwaarde dat de jongeren vanaf het moment dat ze bij Memo komen wonen, ingeschreven staan als woningzoekende bij de woningstichting.

Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilona Leenaarts, coördinator wonen met zorg:
0164 24 34 13.

Aanmelden
Op de linken hieronder kunt u de aanmeldformulieren downloaden en afdrukken.

AanmeldformulierToestemmingsverklaring (16 en 17 jaar)Toestemmingsverklaring (vanaf 18 jaar)U kunt de formulieren ook telefonisch aanvragen bij het secretariaat van Praktijk Memo:
0164 24 34 13.

De ingevulde formulieren kunt u per post versturen naar:

Praktijk Memo
Team Wonen met Zorg
Meilustweg 31
4614 EC BERGEN OP ZOOM
     
 
  Copyright 2020 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT