Volwassenen
Wat is Specialistische GGZ?
Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De SGGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Praktijk Memo biedt behandelingen in zowel de GBGGZ als de SGGZ.
De toewijzing naar de SGGZ gebeurt door uw huisarts of door een medisch specialist als er sprake is van (complexe of ernstige) psychische problemen. Afhankelijk van deze problemen wordt na de intake een behandeltraject toegewezen. In de SGGZ heeft U vaak met meerdere disciplines te maken. Bijvoorbeeld een psychiater en een psycholoog.

Diverse klachten, diverse behandelvormen
Praktijk Memo biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen en hun naaste omgeving. Zij kunnen bij ons terecht met diverse psychische klachten en de daaruit voortvloeiende problemen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld depressie, angst, paniek, dwang, ADHD, autisme, relatieproblemen en problemen met agressiebeheersing. Ook behandelen we burn-outklachten en andere arbeids- of traumagerelateerde klachten.

We kijken steeds naar de sociale context waarin de problemen ontstaan en bieden onder andere cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie, EMDR en farmacotherapie. We werken ook vanuit de rehabilitatievisie: niet zozeer de problemen, maar juist de mogelijkheden van de hulpvrager staan centraal. Natuurlijk vormen de wensen van de cliënt ons uitgangspunt.

Naast individuele behandeling en partnerrelatietherapie kunt u bij ons terecht voor groepstherapie. Ons groepsaanbod bestaat uit een schematherapiegroep, sociale vaardigheidstraining, behandelgroep ADHD , behandelgroep autisme en een behandelgroep agressie.

Bel of mail ons om te informeren naar alle mogelijkheden:
0164-243413 of secretariaat@praktijk-memo.nl.


Aanmeldfase
Aanmelden bij Praktijk Memo kan telefonisch, op telefoonnummer 0164-243413. U krijgt dan de secretaresse te spreken. Zij zal een aantal gegevens van u aannemen en de aanmeldformulieren toesturen:
1. Inschrijfformulier
2. Toestemmingverklaring voor het opvragen / uitwisselen van informatie
3. Overzicht van tarieven en vergoedingen

Wij verzoeken U deze formulieren binnen 10 werkdagen aan ons terug te sturen, samen met een geldige verwijzing. Zodra de benodigde documenten binnen zijn, wordt Uw aanmelding besproken in het multidisciplinair overleg. Dit overleg vindt wekelijk plaats op maandag en/of donderdag. Naar aanleiding van dit overleg ontvangt U van het secretariaat per mail een uitnodiging voor uw intake gesprek.

Intakefase
Voor aanvang van Uw intake, ontvangt U digitale vragenlijsten. Deze zijn bedoeld om uw hulpvraag verder in beeld te brengen en verderop in de behandeling te kunnen meten of de klachten verminderen. De intake is voor U een kennismaking tussen uw behandelaar en uzelf. U stemt samen af of de behandeling die gedurende het intakeproces geadviseerd wordt voldoet aan uw verwachtingen en uw hulpvraag.

Ook krijgt U in de intakefase te horen wie voor u als aanspreekpunt of regiebehandelaar fungeert en wat u moet doen als de klachten verergeren.

In geval van crisis volgt u de afspraken die u met uw behandelaar heeft gemaakt. Buiten kantooruren maakt u gebruik van de regulieren voorzieningen, huisartsenpost.

Behandelfase
Nadat U uw intake heeft afgerond worden aan de hand van de bevindingen in de intake, samen met U behandeldoelen opgesteld die leiden tot een individueel behandelplan. Dit wordt gedaan door een behandelaar die daarvoor gekwalificeerd is.

In het behandelplan staan uw klachten, uw persoonlijke doel en de vorm van de behandeling beschreven. Het is ook duidelijk voor U wat u moet doen bij verergering van de klachten. Mocht U medicatie gebruiken dan zijn ook daar afspraken over gemaakt en weet U met wie u dat moet regelen.

Afronden
Als uw doelen behaald zijn wordt de behandeling afgerond.
Veranderen gaat vaak met vallen en opstaan. Dit gaat U tegen komen gedurende de behandeling zelf en na afronding ervan. Daarom brengen we, samen met U, in kaart wat U het meest geholpen heeft. Daar maken we afspraken over en we geven U tips hiervoor. Zodoende kunt U nadat U echt weer op U zelf staat de resultaten vast houden. Ook bij het afronden van uw behandeling krijgt U vragenlijsten toegestuurd om samen met U te kijken naar de resultaten van de behandeling. We koppelen aan uw huisarts de resultaten terug als u daar toestemming voor geeft. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw doelen niet behaald worden of dat U van mening verandert. Dan wordt zorgvuldig met U besproken hoe de doelen alsnog behaald kunnen worden binnen een vervolgbehandeling bij Memo of bij een ketenpartner.


     
 
  Copyright 2020 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT