Organisatie
Onderstaand ziet u het organogram van Praktijk Memo. Klik op de afbeelding om te vergroten (PDF).

afbeelding

Samenwerking en innovatie
In de keten werken wij samen met alle huisartsen en reguliere GGZ-zorginstellingen in de regio's. Door goed samen te werken willen we voorkomen dat U onnodig uw verhaal dubbel vertelt en kunnen we snel handelen als er onverhoopt situaties zich voordoen die nopen tot crisis interventie. We hebben hierover afspraken met andere instellingen zoals GGZWNB.

Met een ketenaanbod streven we preventie na, door bijvoorbeeld voorlichting te geven op scholen, informatie te delen over behandelvormen en onderling te superviseren. Onze GZ psychologen participeren in een intervisiegroep met professionals van diverse instellingen, waaronder Mentaal beter, Het Lindeke, Emergis, K&J en Praktijk Memo.

Uitwisselen informatie
Memo werkt samen met verwijzers en organisaties die betrokken zijn bij uw situatie. Doordat Memo laagdrempelig werkt zijn de lijnen kort en wordt voor de behandeling bruikbare informatie zorgvuldig gedeeld met onze medewerkers. Dat kan ook informatie zijn uit eerdere behandelingen.
Het delen of opvragen van informatie gebeurd uiteraard alleen met de toestemming van U als betrokken cliënt of uw wettelijk vertegenwoordiger als u onder de 16 bent. Bij Memo kunt u ervan uitgaan dat u behandeld wordt door behandelaren die geregistreerd staan bij de kwaliteitsregisters (BIG/NIP/NvGP /SKJ) en dat zij hun kennis up to date houden.
Medewerkers bij Memo hebben een geheimhoudingsplicht.
Er wordt u bij de start van de intake duidelijk gemaakt wie uw aanspreekpunt ofwel regiebehandelaar is.
Ook wordt u steeds betrokken bij besluiten die U aangaan.
Op de website van Memo vindt u de actuele wachttijd voor intake en behandeling. Ook vindt U op de website wat u moet doen als u onverhoopt een klacht heeft.
     
 
  Copyright 2019 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT