Geestelijke gezondheidszorg voor jou en je omgeving in West-Brabant-west en Zeeland

Praktijk Memo is een kleinschalige praktijk voor geestelijke gezondheidszorg waar je je welkom voelt. Wij luisteren naar jouw verhaal en stemmen onze zorg af op jouw vraag. Samen met jou en je omgeving werken we aan het verminderen van je klachten. Daarbij gaan we uit van jouw kracht en mogelijkheden, zodat je de regie over je eigen leven terugkrijgt.

 

Praktijk Memo is er voor kinderen, jongeren, jong-volwassenen en volwassenen. Wij hebben een breed aanbod voor iedereen. 


Aanbod voor jeugd en volwassenen

Diagnostisch onderzoek

We behandelen een grote diversiteit aan onderzoeksvragen. Daarbij maken we gebruik van onderzoeksmiddelen zoals tests, vragenlijsten, observaties, gesprekken en interviews. 

 

LEES MEER

Behandeling

Jong en oud kunnen bij ons terecht voor behandeling door een psycholoog of psychiater. We kijken naar de sociale context waarin de problemen ontstaan en bieden verschillende behandelvormen.

 

LEES MEER

Begeleiding

Aan volwassenen en jeugd bieden we individuele begeleiding. Dit is praktische en sociale begeleiding in het dagelijks leven. Voor jeugd met gedrags- of ontwikkelings problemen is er ook groepsbegeleiding.

 

LEES MEER

Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding

Memo biedt maatwerktrajecten voor jeugdigen en volwassenen die zijn vastgelopen binnen hun onderwijs- of werktraject, of die geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben. Hieronder vallen tevens de UWV-trajecten, Jobcoaching, Werkfit, Naar Werk en Modulair.

 

LEES MEER OVER AD&O

LEES MEER OVER UWV-TRAJECTEN

Beschermd Thuis Memo

Het Fasehuis is een zelfstandigheidstraining voor jongeren die vanwege een psychiatrische of verstandelijke beperking hiervoor een indicatie hebben gekregen. We bieden plaats aan jongeren die in fasen naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken.

 

LEES MEER

Gezins Interventie Team

Het Gezins Interventie Team (voorheen Pandor Jeugdzorg) biedt ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen die te maken hebben met meervoudige problematiek.